pjovimas

pjovimas
pjovìmas sm. (2), pjóvimas (1) K, Slnt, pjóvymas (1) Vlkvpjauti: 1. SD1161 Už pagalio pjóvimą a gali [ant vaikų] barties?! Rdn. Pri pjóvimo tas peilis buvo geresnis Ms. Metalų pjovimo staklės . | Mama mirė aštuoniasdešimt penkių metų be pjóvimo (be operacijų), ir aš neduosuos Krš. 2. Slnt, Prk Šieno pjovimù atidirbti 153. Tokiuo pjovimù per tris dienas lankos neišpjausi Kp. Ka jokių [rugių[ pjóvimų po saulės laidos! Grd. Javai iš dirvos virsdavo, ogi dabar pjovimas – viršūnes varpų nukapoja Krkn. Lengvus pjóvimas buvo su klėbiniu dalgiu Užv. Užmokesnį ar gavai už pjóvimą? Vn. Kitąkart rugius pjaudavo su vienrankiais dalgiais: tas pjóvimas būdavo brangus Škn. Kodėl mano (kolūkiečio) knygelė[je] nėra (neįrašyta) rugių pjovìmo?! (sov.) Skr. | Motriškai su pjautuvu nežyčlyvas pjóvimas Všv. Aš par savo motiną rugelių nepjoviau, kas man tavo pjovìmas – vis man pačiai reikia! (d.) Pb. Pjovė ji rugius, pjovė, ir nusbodo jai tas pjovimas! LTR (Dkk). 3. nupjauti ar pjautini javai, šienas: Da daug pjovìmo, lig vakaro nebaigsim Rs. Visõs dienos pjovimo vos vieną vežimą parsivežėm žiemos pašarui į daržinę J.Jabl. Mūsų visos nedėlios pjovìmo šienas supuvo Ds. Rugių vakarykščio pjovimo keturios kapos A.Baran. Šiemet pjovìmo daug: vasarojus ir žieminiai iš dirvos virsta Krkn. Trijų dienų jų pjovimo nesugrėbiau nei vežimo NS137. Trijų dienų pjovimėlio neprigrėbėm vežimėlio LTR(Kp).pjautinas plotas: Pjovėjos ant pjovìmo pjauna Aru53. 4. Slnt javų pjovimo laikas, pjūtis: Kazlelis (žiogas) čirškia, kap pjovìmas, kap nuima rugius Lz. Rugių pjovimè apsirgo Dgl. Pirmutinio pjovimo rugiai Rm. Į rugių pjóvimus ejo [uždarbiauti] į Klaipėdos kraštą Vn. 5.pjauti 4: Pabėgusi nu juodašimčių pjóvimo Šts. Už pjóvimą metus [kalėjimo] gavo Užv. ║ Prasidėdavo pjovìmas gėriokų, žąsų Dbk. Ir pjóvimui reik pasilikt vieną žieminiuką [paršą] Erž. Turiam tris avis dėl pjovìmo ir vieną kiaulę Sb. Smarkiai plakė čigoną už avelių pjovimą LTR(Ds). Onutė teip padarė, kaip karvutė prieš pjovimą buvo jai įsakius BsMtII156. Peni pjovimui gerą jautį . 6.pjauti 6: Navatnas [šuns] pjovìmas Pc. 7. KlvrŽpjauti 8: Vidurių pjóvimas KII19. Motynai toks pjóvimas, tokia sausgėla, neliaunas Krš. N'ištrivotiną vidurių pjovimą turėjęs BsPI100. 8.pjauti 9: Nū baltųjų pjovìmo verdas tokias moterys žoleles, panašias į dilges Nmk. 9.pjauti 10: Vyrui šitoks padėjimas yra nuolatinė kliautis pasileidimui, neapkentimui ir pjovimui pačios Blv. | refl.: Baisus mūsų tų moterų pjovimasis po gryčią – negali apsiklausyt Jnšk. 10. kas išpjaustinėta, išskaptuota: Ir išpjovė visas sienas anų namų apiskritai išpjautais pjovimais cherubų Ch1Kar6,29. \ pjovimas; apipjovimas; atpjovimas; įpjovimas; išpjovimas; nupjovimas; papjovimas; perpjovimas; prapjovimas; pripjovimas; supjovimas; užpjovimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pjovimas žiedine geležte — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. annular cutting vok. Innenbordtrennschleifen, n rus. резка диском с внутренней режущей кромкой, f pranc. coupage par lame de scie circulaire, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • pjovimas — pjovi̇̀mas dkt. Metãlo pjovi̇̀mo stãklės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • deguoninis pjovimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Įkaitinto metalo pjovimas deguonies čiurkšle. atitikmenys: angl. oxygen cutting rus. автогенная резка; газовая резка; кислородная резка ryšiai: sinonimas – autogeninis pjovimas sinonimas – dujinis pjovimas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • autogeninis pjovimas — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – deguoninis pjovimas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • dujinis pjovimas — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – deguoninis pjovimas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • lazerinis pjovimas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. laser cutting; laser beam cutting vok. Laserschneiden, n rus. лазерная резка, f pranc. coupage par laser, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • Innenbordtrennschleifen — pjovimas žiedine geležte statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. annular cutting vok. Innenbordtrennschleifen, n rus. резка диском с внутренней режущей кромкой, f pranc. coupage par lame de scie circulaire, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • annular cutting — pjovimas žiedine geležte statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. annular cutting vok. Innenbordtrennschleifen, n rus. резка диском с внутренней режущей кромкой, f pranc. coupage par lame de scie circulaire, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • coupage par lame de scie circulaire — pjovimas žiedine geležte statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. annular cutting vok. Innenbordtrennschleifen, n rus. резка диском с внутренней режущей кромкой, f pranc. coupage par lame de scie circulaire, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • резка диском с внутренней режущей кромкой — pjovimas žiedine geležte statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. annular cutting vok. Innenbordtrennschleifen, n rus. резка диском с внутренней режущей кромкой, f pranc. coupage par lame de scie circulaire, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”